Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Kies voor
de ander

Kies voor jeugd

ChristenUnie Assen kiest nadrukkelijk voor kinderen en jongeren. Zij zijn de toekomst van onze stad en moeten zich kunnen ontwikkelen in Assen. Wij vinden het belangrijk dat er voor hen goede voorzieningen zijn zoals onderwijs, opvang- en speelmogelijkheden en dat zij zich veilig voelen in hun leefomgeving.
Wat vind ik hier van?
Dat vindt Lian Heijs - Eisses

Kies voor zorg

De ChristenUnie heeft een samenleving voor ogen waarin mensen naar elkaar omzien. Dat komt voort uit het principe van naastenliefde. Iedereen maakt (in meer of mindere mate) deel uit van sociale netwerken. Denk hierbij aan gezinnen, schoolklassen, vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van toenemend individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.
Wat vind ik hier van?
Dat vindt Bert Wienen

Kies voor de schepping

Wij leven op een prachtig geschapen aarde en vanuit onze christelijke overtuiging vinden wij dat wij hier goed voor moeten zorgen. Wij gunnen toekomstige generaties dat zij net als wij kunnen genieten van deze aarde. Daarom willen wij haar niet uitputten door meer te vragen dan zij kan bieden. ChristenUnie Assen zet dan ook vol in op duurzaamheid en de transitie naar duurzame energie. Dat vraagt een forse investering van ons allemaal.
Wat vind ik hier van?
Dat vindt Bouke Weening

Kies voor een groeiende stad

Assen is een heerlijke stad om in te wonen, werken en leven. De ChristenUnie wil dit behouden. Onder de noemer FlorijnAs is en wordt tot 2020 gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid met een nieuwe vaarroute, een nieuw station en de verdubbeling van de belangrijkste verkeersader. Deze verbetering van de infrastructuur zorgt ervoor dat Assen optimaal bereikbaar is, zowel voor haar inwoners als voor bezoekers.
Wat vind ik hier van?
Dat vindt Cor Staal

Kies voor krachtige wijken

De wijken en vooral het samenleven in de wijken, is een belangrijk thema voor de ChristenUnie. Leefbare wijken worden gevormd door wijkbewoners die initiatief nemen. Daarbij heeft de ChristenUnie ook de omliggende dorpen en buurtschappen voor ogen die onder de gemeente Assen vallen, namelijk Anreep, De Haar, Graswijk, Loon, Rhee, Schieven, Ter Aard, Ubbena, Witten, Zeijerveen en Zeijerveld.
Wat vind ik hier van?
Dat vindt Tjerk Medemblik

Kies voor werken en samenleven

De ChristenUnie heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen kan meedoen op een manier die aansluit bij zijn of haar talenten. Wij gaan er daarbij vanuit dat iedereen die dat kan zijn of haar talenten ook voor de samenleving inzet. Door te werken dragen mensen bij aan de samenleving. Een baan helpt mensen om (relatief) onafhankelijk het leven in te richten en om zichzelf en de naasten te onderhouden.
Wat vind ik hier van?
Dat vindt Rien Jongman

Kies voor een eerlijke, financiële balans

De ChristenUnie wil werken aan een sociale en duurzame samenleving. Zeker nu de economie herstelt, verdient maatschappelijk en ecologisch herstel onze aandacht en prioriteit. Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare beheerder is van het aan haar toevertrouwde belastinggeld. Het gemeentebestuur moet duidelijk maken waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente.
Wat vind ik hier van?
Dat vindt Harmke Vlieg - Kempe