Door Lian Heijs - Eisses

30 jaar Open Huis...

... van de kerken in Assen.
 Namens de fractie van ChristenUnie Assen bezocht LianHeijs vandaag de feestelijke viering in de Kandelaar ter gelegenheid van 30 jaar 'Open Huis' in Assen. Na afloop van de dankdienst sprak voorzitter Jans Enting de aanwezigen toe, werden 3 vrijwilligers letterlijk in de bloemetjes gezet en werden dankbare woorden gesproken. Het Open Huis van de kerken voor iedereen is sinds 1988 van betekenis in het centrum van Assen. Een praktisch voorbeeld van omzien naar de ander en kiezen voor de ander. Veel zegen gewenst bij jullie inzet!
Ben Boschman en Jans Enting van 'Open Huis' samen met LuukJan Bergsma (bestuur ChristenUnie Assen) en LianHeijs (fractie ChristenUnie Assen).
Lian Heijs - Eisses
Raadslid