Door

Bijdrage Coalitieakkoord

Voorzitter, dankuwel.

 “Samen duurzaam verder”, dat is de titel van het bestuursakkoord dat tot stand is gekomen na onderhandelingen tussen de partijen ChristenUnie, Groenlinks, Stadspartij Plop en de VVD.

“Samen” omdat we in deze onderhandelingen ruimte hebben gegeven aan inwoners om mee te denken en tips en suggesties te geven en die te verwerken in de concepten. “Samen”, ook omdat we de komende vier jaar graag willen samenwerken met álle raadsleden in de gemeenteraad, “samen” omdat we ook de komende jaren actief de inwoners willen opzoeken. “Samen” dat overigens niet betekent dat we het altijd met elkaar eens zullen zijn, maar samen omdat we zoeken naar een goede dialoog. Een dialoog die we willen stimuleren door een college dat getalsmatig op een minimale meerderheid steunt.

“Duurzaam” omdat we daarin één van de grootste opgaven van de komende tijd zien. Een duurzame samenleving waarin iedereen wordt gezien. Een samenleving die niet bestaat uit allemaal “ikken” maar verbonden mensen. Een samenleving die zuinig is op de aarde en een overheid die de samenleving dient.

“Verder” omdat we niet bij nul beginnen. In de afgelopen raad- en collegeperiodes is hard gewerkt om Assen te brengen waar het nu staat. Met dit college willen we verder bouwen aan onze stad. Met een nieuwe raad en vanaf vandaag een nieuw bestuursprogramma en een nieuw college.

  *

Voor de ChristenUnie ligt er een mooi akkoord. Een stevige inzet op veranderingen in het sociaal domein, een gerichte aanpak van armoedebestrijding, veel meer aandacht voor preventie en de ondersteuning van mantelzorgers. Maar ook de ingezette lijn rondom duurzaamheid en energietransitie kunnen we vasthouden. Tegelijk nemen we regie op de ontwikkelingen in de  binnenstad, wordt er een onderzoek uitgevoerd naar het betaalbaar houden van begraven en hebben we goede afspraken gemaakt over ontmoetingsplekken in de wijken en het doorzetten van Mijn Buurt Assen.

De ChristenUnie is blij met de portefeuille waarmee wethouder Vlieg aan de slag zal gaan. Aan de slag met het jeugdhulp, onderwijs, de WMO, gezondheid en preventie. Maar ook met het afronden van het Florijn-as project en meer aandacht voor de fiets. Daarnaast gaat onze wethouder aan de slag met P&O en zal ze de relaties onderhouden met andere overheden, gemeenten en de provincie.

U zult begrijpen, wij kijken met een goed gevoel terug op de onderhandelingen, op het teamproces tijdens de onderhandelingen, de gesprekken met de inwoners en alle ondersteuning die we daarbij kregen. Graag dank ik de ambtelijke ondersteuning en de formateur. We voelen ons rijk gezegend. Tegelijk zijn we blij dat we nu gewoon weer aan de slag kunnen.
Aan de slag voor onze mooie stad Assen!

 

 

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten