Door Tjerk Medemblik

bijdrage De Klenckestraat

Voorzitter,

 Drie functies zijn uiteindelijk neergedaald aan De Klenkcestraat, te weten ‘WONEN’, ‘VERKEER’ en ‘GROEN’.  De laatste jaren is er door bewoners een stevig geuite en duidelijke vraag geweest over een voor de buurt belangrijke functie. De vraag om een sociale ontmoetingsplek was een duidelijke en voor ons realistische vraag. Helaas vinden we daar niet iets van terug op deze specifieke locatie. Wel wordt verwezen naar functies elders in de wijk. Maar de wens was nu juist alhier. Wij hebben hier dan toch wel wat moeite mee. Is het nu niet mogelijk toch invulling te geven aan de gevraagde functie? Een speelplek voor de kinderen verdient meer aandacht en we vragen u hier alsnog invulling aan te geven.

Tjerk Medemblik
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten