Door Lian Heijs - Eisses

Bijdrage Kaders Inkoop Jeugdhulp en WMO

Inkoop Kaders Jeugdhulp & WMO – Jeugdhulp als zorgenkindje?

Voorzitter,

De fractie van de ChristenUnie is tevreden over de zorgvuldige manier waarop de kaders voor inkoop tot stand zijn gekomen. Ook hebben wij waardering voor de ruime hoeveelheid informatie en de uitgebreide toelichting die wij als raad hebben ontvangen. Dit draagt bij aan het gevoel dat we samen aan de slag zijn met de zorgen over, en met de transformatie van het Sociaal Domein.

We zijn blij met de reactie van de wethouder op onze vraag “Hoe” er in de Inkoopkaders aandacht gegeven wordt aan de combinatie jeugdhulp, schulden en armoede, namelijk door dit punt in de aanbestedingsdocumenten aan zorgaanbieders expliciet te benoemen.
Hiermee kijken we breed, hebben we oog voor de positie van kinderen in kwetsbare situaties en gaan we symptoombestrijding tegen. Daarmee bedoel ik: “we gaan niet alleen pleisters plakken” maar ook kijken of er aan omstandigheden iets veranderd kan worden waardoor het beter wordt. De professionals die werken met onze jeugd kunnen hierin een rol van grote betekenis spelen.  

We willen immers met elkaar bereiken dat de Jeugdhulp niet een zorgenkindje blijft, maar een goede toekomst tegemoet gaat. Hulp en steun van buiten de gemeentegrenzen is daarbij ook welkom. Regionaal en vanuit Den Haag. We weten immers allemaal:

It takes a village to raise a child.

Dank u wel.

 

Lian Heijs - Eisses
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten