Door Lian Heijs - Eisses

Bijdrage Kinderraad en Kinderburgemeester

Dank u wel, voorzitter.

Maart 2018, campagnetijd!

“Lian, wil jij het jongerendebat doen?”

Zeker, kinderen en jongeren hebben mijn hart. En: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Maar halverwege werd het debat afgebroken. Reden? Te weinig opkomst van kinderen en jongeren.
Los van praktische zaken als tijdstip en PR gaf dit te denken: hoe brengen we politiek bij de jeugd? Hoe geven we kinderen mee dat hun mening, hun stem ertoe doet? We kunnen het wel zeggen, maar hoe geven we dat dan vorm? Assen is ook hun leefomgeving en zij zijn de toekomstige inwoners, werknemers, ouders, bestuurders van onze stad.

Het staat in het Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie: we willen kinderen meer laten meepraten over het beleid in de stad. Omdat dit leerzaam is, helpt in het democratisch proces en de besluitvorming kan verbeteren.

Besluitvorming verbeteren: Kinderombudsman Margerite Kalverboer deed in april dit jaar een oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden om kinderen meer te betrekken bij de plannen en uitvoering van beleid van gemeenten. Juist nu zoveel taken bij gemeenten zijn komen te liggen, heeft de gemeente veel impact op het dagelijks leven van kinderen, in het bijzonder van kinderen in kwetsbare situaties. Belangrijk om de stem van kinderen te horen en serieus te nemen en daardoor de kwaliteit van te nemen besluiten te kunnen verbeteren.

Helpend in het democratisch proces: kinderen hebben een mening, en die doet ertoe. Vanuit hun onbevangenheid stellen ze de bekende ‘Waarom?’- vraag, stellen onrecht aan de kaak, en ze durven ook de vragen te stellen die volwassenen soms te persoonlijk, pijnlijk of ongepast vinden. Hun oplossingen zijn ook gewoon vaak nog eens heel praktisch. 

Onderwerpen waarvoor we de kinderraad bijvoorbeeld kunnen vragen om mee te denken zijn eenzaamheid, jeugdhulp en armoede. Over de resultaten van 5 pilots met kinderraden over armoede: zie het verslag van The Missing Chapter Foundation van afgelopen zomer.

Leerzaam: Laten we er bij positief besluit met elkaar voor waken dat dit niet ‘een projectje’ wordt, maar dat we dit ook drágen als raad. Geen vinkje op de lijst van ‘goede daden’ of leuk voor in de media, maar tijd en aandacht vrijmaken in onze agenda’s, goed naar ze luisteren en hen ondersteunen waar nodig. We kunnen veel van kidneren leren als we ervoor open staan. En zij van ons.

En als we het met elkaar goed aanpakken, levert het ons voor de toekomst wellicht ook nog bevlogen nieuwe raadsleden op!

Kortom: leerzaam, helpend in het democratisch proces en het kan bijdragen aan betere besluitvorming. Wij zijn voor.

 

Lian Heijs - Eisses
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten