Door

Bijdrage Koopmansplein

Dank u voorzitter,

“Koopmansplein van winkelcentrum naar stadshart”. Een mooie titel van een programma van eisen.
Een titel die wat ons betreft heel precies aangeeft waar we naar toe willen met het Koopmansplein.
De gezelligheid van een plein hangt wordt bepaald door de inrichting de bebouwing eromheen en
door de mensen op het plein. We zijn dan ook blij met het enthousiasme van de nieuwe eigenaar
van het Forum, op 24 januari in plein 10 uitstraalde, om samen met de gemeente aan de slag te gaan
om er iets moois van te maken.
Als we dan naar het plein zelf kijken zien we vooral een plein voor ons:

 waar voor en door de inwoners van Assen activiteiten kunnen worden georganiseerd, (denk
bijvoorbeeld aan de ijsbaan afgelopen december),
 waar ruimte is voor spelende kinderen en culturele activiteiten,
 waar mensen die elkaar ontmoeten en samen iets doen.
Kortom: een beetje ruimte voor de spelende mens.


In dit kader zien we het dan ook niet zitten dat de markt terug naar het Koopmansplein gaat.
Helemaal al niet omdat ook de ondernemers, die o zo belangrijk zijn voor het succes van de
aanpak van de binnenstad, zelf nadrukkelijk hebben aangegeven dit niet te zien zitten
Wij vinden het een goede zaak dat de inwoners van Assen mee mogen beslissen over hoe hun stad
eruit komt te zien. Toch mag dit ons inziens niet leiden tot starheid in het ontwerp van dit plein.
Op 22 december hebben we de procesaanpak van mijn naar ons Koopmansplein in deze raad
vastgesteld. De ChristenUnie heeft toen aangegeven vooral veel waarde te hechten aan de
samenhang tussen de wanden van het Koopmansplein en de inrichting hiervan. Vorige week hebben
we ook nog een keer met elkaar onderstreept en vastgesteld dat in dit verband flexibiliteit en
kwaliteit voor de, ook zo gewenste, snelheid gaan.

Wij zijn blij we bovengenoemde punten terug te zien in het PvE voor het Koopmansplein en in de
risico’s die het college onderkent. We hebben dan ook geen wensen en bedenkingen ten aanzien dit
concept programma van eisen.

We wensen de wethouder veel succes dit proces en zien uit naar de
ontwerpen!

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten