Door Bert Wienen

Bijdrage TT festival

Het TT festival, al jarenlang een terugkerend onderwerp op onze raadsagenda.

De heldere presentatie van Dhr. Mewe, van Vaart in Assen (VIA) roept nog wel de vraag op waarom VIA zo nauw betrokken wordt, als ze toch aangegeven dat ze dit jaar niet willen organiseren.

Tegelijk maken we ons ook wel wat zorgen over de toekomst van het TT festival. We lazen in de krant van een ondernemer die aangeeft dat er weinig verdiend wordt in de dagen en ook in de stad horen we soms van ondernemers dat het lastig is om de kosten eruit te krijgen.

Om die reden hebben we de bezoekersaantallen eens opgevraagd en dat uit laten splitsen over de verschillende dagen om op die manier zicht te krijgen over de spreiding over de dagen. Vaste kosten kunnen alleen maar uit, als er toch een concentratie plaatsvindt van bezoekers, zodat ondernemers kunnen verdienen. Volgens mijn fractie is het daarom beter om het TT festival niet over vier dagen te organiseren, maar over drie dagen. Dan worden de vaste kosten voor ondernemers en voor onze gemeente lager. Maar door de concentratie van de bezoekers op donderdag, vrijdag en de zaterdag kunnen de opbrengsten hoger worden en kan daarbij ook de line up voor de donderdag, vrijdag en zaterdag interessanter worden omdat de woensdag wordt bespaard. Tevens brengen we de overlast voor de inwoners in de binnenstad met 1 dag terug. Feitelijk kan dus niet anders dan worden gesteld dat het terugbrengen van het TT festival naar drie dagen een win win win situatie oplevert. We zijn benieuwd naar een reactie van de andere partijen.

 

Bert Wienen
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten