Door

Bijdrage Tweede Termijn Begroting 2020 (Beleidsarme begroting 2020)

Voorzitter,

 

Een bijzondere begrotingsbehandeling, zo mag je het wel noemen. Een tweede termijn over een heel andere begroting dan de begroting waarover we het in de eerste termijn hadden. Tegelijk vormt, als we vandaag instemmen met deze begroting, dit niet het eindpunt van het gesprek over de begroting.

Zoals u weet zijn diverse partijen in gesprek over de manier waarop zij gezamenlijk verantwoordelijkheid willen nemen voor het besturen van de stad. Aan de ene kant doordat die partijen gezamenlijk tot overeenstemming komen, maar ook als het gaat om een goed samenspel  met de hele raad.

Als wij terugkijken op de eerste termijn dan hebben we daarin een goede reactie gehad van het college. Bijvoorbeeld als het gaat om het verbod op lachgas en de problemen rond het zwerfafval rondom de fastfoodketens. We blijven dat volgen.

Een aantal andere zaken komt in een ander daglicht te staan nu we vandaag naast de begroting ook een groot aantal wijzigingsvoorstellen voor ons hebben liggen. We stemmen ermee in, ook al leidt dit voor nu tot preventief toezicht vanuit de provincie.

Wij vertrouwen op een goede uitkomst van de gesprekken die gaande zijn. We ervaren de afgelopen  periode als complex. Het is geen makkelijke tijd om verantwoordelijkheid te dragen. Door de grote financiële tekorten is het vooral verdelen van pijn en dat vraagt om de moed om keuzes te maken. Wij spreken de wens uit dat we de komende tijd samen de uitdagingen waar we voor staan kunnen oppakken, met elkaar in deze zaal.

Waar belangen botsen en keuzes in schaarste worden gemaakt, juist daar willen we mensen recht in de ogen kunnen kijken. Opkomen voor hen die niet gehoord en niet gezien worden. Hoop bieden. Zo gaan we verder, op hoop en op vertrouwen van zegen.

 

 

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten