Door

Bijdrage Coördinatieregeling

Dank u wel voorzitter,

De Coördinatieregeling.

  • De ChristenUnie is van mening dat door het toepassen van de coördinatieregeling de rechtsbescherming van onze inwoners niet wordt aangetast.
  • Het leidt naar ons idee tot meer helderheid.
  • Iedere belanghebbende moet in een ruimtelijke procedure zijn belangen voor het voetlicht kunnen brengen, maar het is niet in het belang van onze inwoners, omdat bij herhaling te moeten doen.
  • Initiatiefnemers hebben ook belang bij het verkorten van de juridische procedure.
  • Wij vinden het een goed idee om de coördinatieregeling algemeen van toepassing te verklaren, dat verkort immers de procedure.
  • We voorkomen ook verwarrende debatten aan het begin van een procedure.
  • 1 punt wil ik wel benadrukken. Het college geeft in het voorstel al aan dat mocht een belanghebbende zich per abuis tot de raad richten zij het gewoon in behandeling zullen nemen. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Het is niet de bedoeling dat mensen tussen wal en schip vallen.

Hierbij heb ik nog wel even een vraag voor de wethouder:

Geldt hierbij ook dat als een belanghebbende schrijft bezwaren te hebben tegen de omgevingsvergunning, maar het naar de aard van het bezwaar ook als een zienswijze op het bestemmingsplan kan worden beschouwd, deze doorgestuurd zal worden naar de raad?

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten