Door Cor Staal

ChristenUnie lanceert idee studentenlab in 't Forum

Op donderdag 10 september '20 werd de Tweede Corona-impactanalyse in de gemeenteraad besproken. Cor Staal kwam namens de ChristenUnie met een idee om studerende jongeren een helpende hand toe te steken door de inrichting van een tijdelijk "studentenlab", een idee dat omarmd werd door de gemeenteraad.

In de eerste termijn van de vergadering hebben we als ChristenUnie vragen gesteld aan de wethouder over hoe het college in gesprek is met organisaties over hun verwachting dat organisaties ook  eigen reserves aanspreken om financiële tekorten op te (kunnen) vangen, welke ondersteuningsvragen er komen vanuit Asser ondernemers en het MKB zelf en of zich er naast de veelal negatieve effecten als gevolg van 'Corona" ook kansen voordoen.

De hele bijdrage van Cor, in de tweede termijn van de vergadering, over de Tweede Impactanalyse lees je hieronder:

 Bijdrage 2e termijn.

Allereerst waardering hoe de impactanalyse is opgezet: breed naar de gevolgen van deze crisis voor de Asser gemeenschap en de verschillende rollen die de gemeente hierin vervult, en zou kunnen vervullen. Het geeft veel informatie.  Aan de andere kant laat het ook weer duidelijk zien hoeveel we niet weten. En wat de impact op onze gemeenschap zal zijn? En om maar even met de wijsheid van 1 van de sprekers van afgelopen dinsdag te spreken. “We zullen de juiste dingen op het juiste moment moeten doen.”

De ChristenUnie kan zich vinden in de door het college ingezette koers en de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven te ondersteunen daar waar het kan. Ten aanzien van het mogelijk koers verleggen hebben we een aantal opmerkingen.

- Ten eerste ten aanzien economisch beleid. We willen nogmaals onderstrepen dat een directe inzet van middelen voor ondersteuning van ideeën en aanvragen sterk onze voorkeur heeft boven extra procesmiddelen om projecten te ontwikkelen. En daarbij de focus te hebben op eigen kracht en creativiteit van de ondernemer.

- Verder maken wij ons zorgen over het sociaal isolement van jongeren en de uitwerking die dat kan hebben. 
We zien dat op de Mbo, Hbo en Universiteiten veel online les wordt gegeven. Aan de ene kant mooi dat die technische mogelijkheden er zijn. Aan de andere kant ook een groot probleem voor de jongeren zelf, want hoe krijg je er een beetje lol in en hoe krijg je goede onderlinge contacten, als je elkaar alleen maar online kunt treffen. Ook voor de onderwijsinstellingen is dit een probleem. Veel van het onderwijs is gericht op onderlinge samenwerking tussen studenten en het samen werken aan opdrachten. Dit is nu lastig te organiseren.   

De Hanzehogeschool bijvoorbeeld probeert dit probleem voor een deel van de studenten tijdelijk te ondervangen door de eerstejaars studenten in groepen in te delen op basis van hun woonplaats. De studenten uit Assen zitten dus met elkaar in een werkgroepje zodat ze hier in Assen kunnen samenwerken aan opdrachten en daarvoor niet met het OV naar Groningen hoeven. Met dat gegeven in het achterhoofd zie ik een mooie kans voor Assen om iets te doen voor de jongeren in deze moeilijke corona-tijd. Wij zien kansen om bijvoorbeeld op de bovenverdieping van het Forum een studentenlab in te richten. Een plek waar Asser studenten samen kunnen komen samen om aan groepsopdrachten te werken en te studeren. Een creatieve plek waar ook ruimte is voor onderlinge ontmoeting. Het is zowel goed voor de jongeren als ook voor de Asser binnenstad. Er ontstaat positieve reuring. De studenten willen na het harde werken waarschijnlijk ook nog wel een biertje met elkaar drinken. En als het hier goed is, wil je hier natuurlijk ook niet meer weg. Dus misschien zijn er ook nog wel positieve effecten op langere termijn.

Wij zijn benieuwd wat de andere fracties van dit idee vinden en horen ook graag van de wethouder horen of zij dit ook een goed idee vindt. Zo ja dan gaan we graag met haar in gesprek om te kijken hoe we dit idee van een studentenlab in het Asser Forum verder uit zouden kunnen werken. Ik heb al een met een vertegenwoordiger van de eigenaars van het Forum gesproken en ook die ziet hier zeker een kans om op korte termijn iets voor de studerende jongeren te kunnen organiseren.

In zijn algemeenheid willen we nog opmerken dat we er waarschijnlijk niet aan ontkomen om extra ondersteuning te gaan bieden en het college zal de ChristenUnie ook aan haar zijde vinden om dit ruimhartig te doen. Tegelijk moeten we ook stimuleren dat organisatie en instellingen Corona-proof worden. Want waarschijnlijk is deze crisis niet een kwestie van even de adem inhouden, maar moet de koers definitief verlegt worden.

Dank u .

 

 

 

Cor Staal
Raadslid