Door

ChristenUnie wil werk in Veenhuizen behouden

Op vrijdagmiddag 24 februari bezocht Tweed Kamerlid van de ChristenUnie Stieneke van der Graaf de gevangenissen in het dorp Veenhuizen. Het werkbezoek stond in het teken van het mogelijk verdwijnen van banen in het gevangeniswezen in Veenhuizen. De ChristenUnie pleit voor het behoud van deze banen voor Noord-Nederland.

Na de Noren

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat het verdwijnen van Noorse gedetineerden per 1 september 2018 gevolgen zal hebben voor de gevangenissen in Veenhuizen. De inzet van de ChristenUnie is er op gericht om werkgelegenheid in Noord-Nederland te behouden. Stieneke van der Graaf zal bij de Minister aandringen om Veenhuizen te vullen met Nederlandse gedetineerden na de Noren weg zijn om zo Norgerhaven open te houden.

Vrijwilligers

Tijdens het werkbezoek werd ook gesproken met een aantal vrijwilligers die regelmatig gedetineerden bezoeken in de gevangenissen. Vrijwilligers kunnen daarmee een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de resocialisatie van (ex)gedetineerden en bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. De ChristenUnie vindt vrijwilligerswerk van onschatbare waarde voor de samenleving. Stieneke van der Graaf deelde daarom een lintje uit aan een aantal vrijwilligers die oog voor de ander hebben. 

Behoud van erfgoed

Ook werd tijdens het werkbezoek aan Veenhuizen gesproken over de mogelijke Unesco-status en het behoud van werelderfgoed. De ChristenUnie stelt dat het belangrijk is om samen op te trekken als het gaat om behoud en beheer van historisch waardevol vastgoed.