Door JanWillem Bosma

Financieel Verslag Boekjaar 2018 - CONCEPT

Afdeling ASSEN

Financieel Verslag Boekjaar 2018 (concept)

Het jaar 2018 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Financieel is het gestelde budget voor de campagne van € 5.500,- is ruimschoots overschreden. Inclusief de kosten die gemaakt zijn in 2017 bedragen de totale campagnekosten ongeveer 7000 euro. Dit bleek allemaal net te passen met de beschikbare middelen. We zijn dus uiteindelijk goed uitgekomen.

 In samenspraak met de nieuwe fractie is besloten om voor de toekomst de financiën te verbeteren door een hogere bijdrage te vragen van de fractieleden en de wethouder.

Inmiddels is dit gerealiseerd en ook terug te vinden aan de inkomstenkant van de rekening.

 Uw penningmeester, Jan Willem Bosma

 

BANKREKENING

 

 

INKOMSTEN

Totalen:

 

UITGAVEN

 Totalen:

1/1/2018 Beginsaldo

1755,30

 

   

 

Bijdragen raad+WH

2.145,00

 

 Campagne gemeenteraad

  5.735,83

Ledenbijdragen ChristenUnie

2.774,13

 

 Permanente Campagne

0,00

Extra Giften

 0,00

 

 Campagne overig

 121,00

Rente-inkomsten

6,22

 

 Bankkosten

126,67

 

 

 

 

 Zaalhuur vergaderingen

 837,20

 

 

 

 

 Unieuws

 1.454,98

Ontsparen

5.556,22

 

 Giften aan derden

 51,00

 

 

 

 

 Bestuurskosten

 117,48

 

 

 

 

Overige kosten

0,00

 

 

 

 

 Sparen

 2.506,22

 

 

 

 

 Eindsaldo 31/12/2018

 €            

1.286,49

TOTAAL:

12.236,87

 

 TOTAAL:

 €          

12.236,87

 

 

       

 

                   

 

 

SPAARREKENING

 

 

1-jan

Beginsaldo 2018

 €   5.850,00

+

 

Totaal credit

 €   8.356,22

 

 

Totaal debet

 €   5.556,22

-

31-dec

Eindsaldo 2018

 €   5.850,00

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord kascontrole d.d. 10/04/2019:  _________________ A.J. Bakker-Peereboom _________________ S.J. Lagendijk

JanWillem Bosma
Penningmeester lokaal Bestuur ChristenUnie Assen

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten