Door

Contour Economische agenda

Eerste gespreksronde:  In antwoord op de aan ons gestelde vragen:

 

  1. Kunt u zich vinden in de geformuleerde doelstelling en visie?

De ChristenUnie fractie kan zich vinden in de geformuleerde algemene doelstellingen van het economisch beleid en de visie op de bouwstenen van de economie van Assen.

 

  1. Kunt u zich vinden in de 3 strategische lijnen, met bijbehorende uitdagingen, welke uitdagingen mist u nog?

Wij kunnen ons vinden in de genoemde strategische lijnen, maar missen nog wel wat punten, die ook nadrukkelijk naar voren zijn gekomen tijdens de stadsdialoog economische agenda op 18 april. We doelen hierbij op:

  1. Versterking van de samenwerking op economisch gebied in de regio Groningen Assen. Focus op Assen als onderdeel van een economisch sterke regio.
  2. Inzetten op de aantrekkelijkheid van Assen als leef-plek.

 

Hoewel wij deze punten wel tegenkomen in de notitie, vinden wij dit nog niet terug in de strategische lijnen en uitdagingen. Dat is ook een beetje de makke van deze notitie. Alles staat er wel in, maar het is nog niet een consistent en logisch geheel.

 

  1. Kunt u zich vinden in de keuze voor 3 topprioriteiten/speerpunten?

Wat ons betreft is die aantrekkelijkheid van Assen als plek om je te vestigen en te binden dan ook een topprioriteit en speerpunt in de economische agenda.

 

  1. Kunt u zich vinden in de -nog uit te werken – onderdelen voor de definitieve agenda?

Ja, (met inachtneming van het hiervoor gestelde.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage 2e gespreksronde:

 

De ChristenUnie waardeert de manier waarop het college in dialoog een uitvoeringsagenda met een breed draagvlak wil realiseren.

Hierbij vinden we het uitgangspunt “vraaggericht” voor een aantal onderwerpen een goede. Bijvoorbeeld als het gaat om het speerpunt “Vernieuwing in de gezondheidszorg”.

Wellicht kan hier aansluiting gevonden worden bij de provincie. In het provinciaal coalitieakkoord is aangegeven dat de provincie óók op dit punt een agenda gaat opstellen.

 

In de vorige gespreksronde hebben wij al kort aangegeven wat we belangrijk vinden:

En dan gaat het ons om 2 zaken:

  1. De positie van Assen in de regio. De nabijheid van hoger en universitair onderwijs in Groningen is ook voor Assen een sterk punt!

Assen is onderdeel van een grotere economische regio. Laten we daarom gezamenlijk een krachtig profiel opbouwen en niet aan onderlinge concurrentie doen. Goede bestuurlijk verhoudingen zijn hierbij essentieel.

  1. De aantrekkelijkheid van Assen als woonstad. Dit is misschien wel het belangrijkste punt als het gaat om de economische agenda. Het is helemaal niet erg dat het werk voor hoger gekwalificeerd personeel in Groningen is……. Als dat hoger gekwalificeerd personeel, met bijbehorend inkomen maar in Assen komt wonen en leven.

Voor onze lokale economie is het ontzettend belangrijk dat wij als stad in staat zijn om deze mensen te binden.

Te binden met voldoende hoogwaardige woonlocaties, met goed onderhouden voorzieningen, ruime uitdagende speelplekken voor hun kinderen, goede accommodaties voor onderwijs, sport en cultuur, mogelijkheden voor ontspanning op bijvoorbeeld een mooi Koopmansplein!

En last but not least: uitstekende openbaar vervoersvoorzieningen. Op dit punt is de laatste jaren al veel bereikt. Laten we daar ook blijvend op inzetten.

 

 

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten