Door

Corona, maatregelen en omzien naar de ander

Op 26 maart 2020 is door de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, burgemeester Marco Out, een Noodverordening afgekondigd over de voorschriften Ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19.

https://www.assen.nl/sites/default/files/noodverordening-26-03-2020-0.pdf

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over het Corona-virus, ondersteuning, maatregelen en over de bereikbaarheid van de gemeente.

Wat kunnen gezonde mensen doen met inachtneming van de meest actuele voorschriften?

  • Zoek het contact met kwetsbare mensen in de buurtapp, kerk, vereniging of clubs. Vraag of ze hulp nodig hebben of behoefte hebben aan een praatje. 
  • Sluit aan bij een bestaand lokaal initiatief via bijvoorbeeld:

Facebook Coronahulp Assen 
(https://www.facebook.com/Coronahulp-omgeving-Assen-111951097107035/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAP3Dr7tm_1Ebs8Zsd4LGoxNHBdAxB4f5gGP-JC9NNhD0yMvvix9FkSzCN7sNgmpoaW_ASpA2jQtNrG

Welzijnsorganisatie Vaart Welzijn (https://www.vaartwelzijn.nl/coronavirus/)

of het platform #nietalleen (ChristenUnie, PKN, EO, e.a.) waar veel kerken zich bij hebben aangesloten (https://nietalleen.nl/)

Heeft u zorgen, vragen of suggesties die u wilt delen met de fractie? U kunt ons makkelijk bereiken via fractie@assen.christenunie.nl 

 

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten