Door

Financieel Verslag Boekjaar 2018

Het jaar 2018 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.

Financieel is het gestelde budget voor de campagne van € 5.500,- is ruimschoots overschreden. Inclusief de kosten die gemaakt zijn in 2017 bedragen de totale campagnekosten ongeveer 7000 euro. Dit bleek allemaal net te passen met de beschikbare middelen. We zijn dus uiteindelijk goed uitgekomen. In samenspraak met de nieuwe fractie is besloten om voor de toekomst de financiën te verbeteren door een hogere bijdrage te vragen van de fractieleden en de wethouder. Inmiddels is dit gerealiseerd en ook terug te vinden aan de inkomstenkant van de rekening.

Uw penningmeester, Jan Willem Bosma

DOWNLOAD FINANCiEEL VERSLAG BOEKJAAR 2018