Door

Rien Jongman #6 stelt zich voor

Rien Jongman (67 jaar)  

Door praktische invulling van de christelijke normen en waarden in de lokale politiek kun je laten zien wat de ChristenUnie voor Assen kan betekenen. Graag wil ik hieraan vormgeven op de gebieden waar mijn expertise ligt: openbare orde en veiligheid, verkeer, infrastructuur, 'healthy aging' en onderwijs. Ik wil de verbinding zoeken met de ander en dienstbaar zijn aan de ander. Politiek actief worden is voor mij een mogelijkheid om mij in te zetten voor de maatschappij vanuit christelijk perspectief.

In het verleden was ik actief op het internationale politieke vlak en op het lokale niveau was ik via mijn voorzitterschap van het Bewonersoverleg Kloosterveen betrokken bij lokale politieke thema’s.  

Ik heb een carrière als officier bij Defensie afgesloten en vanaf 2008 werk ik als planner bij de Hanzehogeschool in Groningen. 

De ChristenUnie is voor mij een moderne partij met heldere standpunten op het gebied van gezin, jong en oud, pensioen, milieu, vluchtelingen, voltooid leven, veiligheid, vrijheid van godsdienst en dat alles gebaseerd op onze christelijke normen en waarden.