Door

Raadswerk aangepast vanwege Coronavirus

 

"Deze maatregelen zijn helaas nodig, de situatie is bijzonder ernstig. We kunnen dit alleen oplossen als iedereen een goede bijdrage levert", zei burgemeester Marco Out in reactie op de aangescherpte maatregelen die het kabinet afgelopen maandag afkondigde in de strijd tegen het Coronavirus COVID-19.

De gemeenteraadsvergaderingen zullen voorlopig waar mogelijk op een aangepaste wijze voortgezet worden, in eerste instantie digitaal. Afgelopen dinsdagmiddag werd hiervoor een oefensessie gehouden, donderdagavond 26 maart as. zal de consulterende raadsvergadering digitaal gehouden worden, dus ook zonder publiek op de tribune.

Voor inwoners zal deze vergadering te volgen zijn via de live-stream: 

https://channel.royalcast.com/assen/#!/gemeenteassen/20200326_1

De fractie van ChristenUnie Assen zal de komende weken het raadswerk zoveel mogelijk vanuit huis voortzetten. Zo hopen ook wij bij te dragen aan het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus en het afvlakken van de verwachte piek. Om er zo aan bij te dragen dat de medewerkers in de Gezondheidszorg in staat zullen blijven om hun werk, dat zeker op dit moment zo urgent is, in gezondheid vol te kunnen houden. 

Via mail, telefoon en onze website blijven wij bereikbaar voor u.

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten