Door Bert Wienen

Kadernota Sociaal Domein en 6e monitor

Gezondheid is het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en eigen regie te voeren.

Deze definitie van Machteld Huber is het uitgangspunt voor deze kadernota.  Het spreekt de mensen aan op hun vermogen iets aan te gaan. Voorzitter, dit is mooi voor het grootste deel van de Assenaren maar niet iedereen wil en kan dit zelf oppakken. Door gebeurtenissen in het leven kunnen mensen de regie kwijt raken en of blijven er kwetsbare groepen die niet de vaardigheden hebben om dit te doen.

Dit moeten we wel realiseren omdat er met deze definitie van gezondheid makkelijk gedacht kan worden dat alles maakbaar is als je er maar aandacht en tijd insteekt.

In het AD las ik een artikel met als kop ‘scheidingen zorgen voor eenzaamheid in Vinex wijk’ . Door een scheiding spat het gezamenlijk netwerk uiteen en zijn mensen veelal niet in staat, door de turbulente tijd waarin men zit, een nieuw netwerk op te bouwen.

Dit gaat over Utrecht maar ook in Assen is eenzaamheid een erkend probleem. Eenzaamheid belemmert het vermogen van mensen om regie te voeren op het leven. Een groot, maar veelal onderschat, probleem van deze tijd. Dit probleem kan de gemeente niet oplossen, maar de ChristenUnie vindt dat we niet weg kunnen kijken. Daarom lijkt het ons een goed idee om een hoorzitting in de raad te houden en te luisteren naar diverse partners en partijen om zo samen te zoeken naar oplossingen om eenzaamheid tegen te gaan.

Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden en of je mee wil doen?

Onlangs las ik een verhaal van een gehandicapte jongen. Hij voelt zichzelf een kostenpost omdat er voortdurend onzekerheid is over het verlengen van indicaties voor thuiszorg en dagbesteding. En hoorde ik van een mevrouw die elk jaar weer opnieuw dezelfde formulieren moet invullen om een PGB aan te vragen. Hoe zit het in Assen met aanvragen van indicaties en een PGB? Worden deze ook voor kortere periodes afgegeven terwijl, menselijkerwijs gesproken, de situatie niet kan verbeteren? Hierin zijn mensen erg afhankelijk van de gemeente en kunnen geen regie voeren. Dit gaat ten koste van de gezondheid. Pakt u dit op wethouder?

Voorzitter, als mensen tijdelijk het vermogen niet hebben om de uitdagingen in het leven aan te gaan moeten zij wel de weg naar hulp weten te vinden. Dit wordt ook beschreven als aandachtspunt in de Kadernota.

Onlangs sprak ik iemand van Mijn Buurt Assen. Zij hebben net een aantal huishoudens bedient met de Voorzieningenwijzer. Wat bleek, evaluatie moet nog worden gehouden, was dat een groep mensen geïnteresseerd was in deze scan en  die bleken niet op de hoogte te zijn van voorzieningen zoals o.a. het meedoen beleid. Doordat zij er nu wel op zijn gewezen zijn ze geholpen met het vinden van de toegang en maken zij nu wel gebruik van de voorzieningen van de gemeente. Voorzitter, ik wil pleiten om samen met partners als Actium te blijven experimenteren met middelen en methoden om meer mensen te bereiken die een steuntje in de rug nodig hebben om de regie op hun leven op te pakken.

Enige tijd geleden is er een motie toegankelijkheid aangehouden in de raad en heeft de wethouder toegezegd te onderzoeken hoe het in Assen is.

Een deel hiervan gaat ook over de digitale toegankelijkheid. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van de wethouder omdat we vinden dat de communicatie voor laaggeletterden en digibeten beter moet.

Voorzitter, in de monitor wordt vermeld dat de inclusieve arbeidsmarkt het doel is van de participatiewet. De gemeente geeft er zelf invulling aan door mensen in het groen te plaatsen en daarmee trots te zijn op het halen van het quotum. Voorzitter, voor mijn gevoel zit hier een groot verschil tussen het beleid op papier en de echte wil en mogelijkheden om iets te doen voor deze mensen. Er zijn immers nog veel meer banen te bedenken voor deze mensen in dit huis. Los van het feit dat er nu groepen worden buitengesloten van het werken bij de gemeente is uit onderzoek gebleken dat het een organisatie ‘rijker’ maakt om samen te werken ook binnen de muren van dit huis.

Voorzitter tot slot, gelukkig gaat er ook veel goed in Assen. Met het overgrote deel van de inwoners gaat het goed. Voor wat betreft de kadernota en de monitor zijn wij blij met de prominente plek van de mantelzorger in de nota en de stijgende kwaliteitslijn die we kunnen opmerken bij Veilig Thuis Drenthe. Beiden van groot belang in de visie van gezondheid is het vermogen om de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Bert Wienen
Fractievoorzitter