Door Bert Wienen

Kiezen voor mantelzorgers is kiezen voor de zorg

De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. De ChristenUnie wil meer samenleving in de zorg en meer zorg en ondersteuning rondom mensen.

Vanuit de Wmo wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van burgers om waar mo- gelijk voor elkaar te zorgen. Voor wie dat financieel of praktisch niet mogelijk is, zorgt de overheid ervoor dat passende zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Er wordt veel van mantelzorgers gevraagd. De druk op de combinatie van arbeid en zorg blij toenemen. De ChristenUnie wil meer ruimte voor mantelzorg en betere regelingen.

Wij kiezen voor een land waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Vanuit dat vertrekpunt willen we dat het leven altijd beschermwaardig is en gezinnen veilige havens kunnen zijn. Dat iedereen gelijkwaardig is en meetelt: vluchtelingen én mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Nederlanders die vele generaties hier leven én kinderen van migranten. En meetéllen betekent in onze ogen ook meedóén. We staan voor een samenleving waar- aan iedereen - jong en oud, betaald of onbetaald - een bijdrage levert.

Bert Wienen
Fractievoorzitter