Door Lian Heijs - Eisses

Over Armoede en schuldhulpverlening gesproken

De raad nodigt uit ...

 Maandagavond 2 maart 2020 vond een themabijeenkomst plaats in De Nieuwe Kolk over Armoede en schuldhulpverlening. Een grote opkomst van inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties. En van ambtenaren en raadsleden die geïnformeerd wilden worden over actuele vraagstukken, oorzaken, knelpunten en oplossingsrichtingen waarin de gemeente wellicht een rol zou kunnen spelen. 

 Sprekers Arjan Vliegenthart (directeur van het Nibud), Tirza Engberts en Anneke Bakker (Stichting Budget Support Assen) en een ervaringsdeskundige (in Generatiearmoede en Sociale uitsluiting) gaven de avond een inspirerende start. Na een korte pauze gingen de aanwezigen verdiepend in gesprek aan vijf verschillende thematafels. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat wordt ingezet op het voorkomen van schulden en het doorbreken van overerfbare armoede. ChristenUnie raadslid Lian Heijs was gespreksleider aan de tafel over 'Leven in armoede/schulden' en vatte de avond kort samen: "Wat een mooie avond in DNK! Grote opkomst, boeiende sprekers, mooie tafelgesprekken. Veel input opgehaald. Een avond met energie!"

Komende zomer neemt de gemeenteraad besluiten over de nieuwe beleidsnota over armoede en schuldenproblematiek. 

 

 

Lian Heijs - Eisses
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten