Door

Persbericht 'Concept bestuursakkoord nieuw college klaar'

PERSBERICHT

De vier partijen die met elkaar in gesprek zijn om een nieuw college te vormen, ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij PLOP en VVD, zijn er in hoofdlijnen uit. De conceptteksten voor het bestuursakkoord zijn klaar. In het akkoord staan de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren en de beoogde aanpak beschreven. De partijen willen nu graag weten wat de inwoners van Assen vinden van dit concept bestuursakkoord.

Vanaf vandaag zijn de teksten van het concept bestuursakkoord te lezen op de website van de gemeente Assen. Daar is de mogelijkheid voor iedereen om een reactie te geven. Dit kan ook via het e-mailadres: formatie2018@assen.nl(link stuurt een e-mail)

Daarnaast worden er op maandag 7 mei en dinsdag 8 mei inloopbijeenkomsten georganiseerd in de Bonte Wever over de belangrijkste thema’s uit het bestuursakkoord. Tussen 19.30 – 21.00 uur is iedereen welkom om binnen te lopen, suggesties te doen en vragen te stellen aan raadsleden en de beoogd wethouders.

Alle input, zowel de reacties via internet als de reacties op 7 en 8 mei, wordt betrokken bij het maken van de definitieve teksten voor zover het gaat over de hoofdlijnen. Alle reacties worden verzameld en beschikbaar gesteld voor alle raadsleden, zodat deze kunnen worden gebruikt als de uitwerking van de hoofdlijnen aan de orde is in de gemeenteraad.

Tenslotte zijn de partijen zich ervan bewust dat het gekozen moment, inloopbijeenkomsten in de meivakantie, niet ideaal is. Maar ze willen graag aan de slag. De planning is om het nieuwe college op 17 mei te installeren. Iedereen krijgt de komende tijd alle gelegenheid om mee te denken over de uitwerking van de verschillende thema’s uit het akkoord. Het college gaat de komende jaren actief naar de inwoners van Assen toe om hun te betrekken bij de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord.  

 

Gerelateerde standpunten