Door Lian Heijs - Eisses

Privacyverklaring

Belangrijke informatie over de privacywet (AVG)

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywet in, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarmee organisaties verplicht worden beter om te gaan met persoonsgegevens. Dit heeft consequenties voor de ChristenUnie. Als partijbureau, lokale en provinciale afdelingen maken we allemaal gebruik van persoonsgegevens. Hier leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

– Versie mei 2018

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de ChristenUnie u over de wijze waarop de ChristenUnie persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ChristenUnie persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ChristenUnie persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ChristenUnie omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ChristenUnie, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de ChristenUnie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

De ChristenUnie

De ChristenUnie hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. De ChristenUnie verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ChristenUnie is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met de ChristenUnie, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt de ChristenUnie en wat wordt er mee gedaan?

De ChristenUnie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. De ChristenUnie verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die de ChristenUnie verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
  • Lidmaatschapsgegevens (zoals relatienummer, lidsoort, functie binnen de ChristenUnie)

De ChristenUnie verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld: het beheren van de ledenadministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen en leden- en fondsenwerving en gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs en andersoortige giftgevers is de ChristenUnie tevens verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen.

Lian Heijs - Eisses
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten