Door Bouke Weening

Warmtevisie - bijdrage

Hier lees je de integrale tekst van onze bijdrage tijdens de consulterende raadsvergadering op 11 maart 2021.

Voorzitter,

Het gasloos maken van een woning kost gemiddeld 40,000 euro konden we vorige week lezen op NOS.nl. Ook hier in de raad hebben we het vaak gehad over terugverdientijd, Kosten, baten, budgetneutraal, het mag de inwoners niet te veel kosten en ga zo maar door.

Maar voorzitter, we hebben de aarde te leen en aan ons de opdracht om deze prachtige schepping goed, beter zelfs, achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen zodat ook zij zich kunnen blijven verwonderen over de prachtige diversiteit van de schepping. En dan is de vraag: Wat mag DAT ons kosten?

De warmtevisie is een onderdeel van het grotere geheel om richting 2050 energieneutraal door het leven te gaan. Een belangrijke en grote stap. Een van de eerste stapjes ligt nu voor ons.

Al eerder hebben we aangegeven dat de drie uitgangspunten:
- Haalbaar en betaalbaar
- Stap voor stap en
- Besparen op onze goedkeuring kunnen rekenen.

Realistische uitgangspunten wat ons betreft. Belangrijk hierbij is om dit op een goede manier te communiceren met en richting onze inwoners. We zien en horen veel zorgen voorbij komen uit bijvoorbeeld Kloosterveen, we hoorden ze gisteren tijdens het ‘energiecafé' en vanavond van de inspreker ook. Onze inwoners zijn bang dat zij voor voldongen keuzes en enorme uitgaven  komen te staan. Volgens ons is deze angst ten onrechte en ik hoop dat de wethouder dit kan bevestigen.

Bevestigen dat we juist hier samen met onze inwoners willen inspelen op de kansen die er liggen om bij, bijvoorbeeld aanschaf en/of verbouw van een woning direct te verduurzamen en dat wij als gemeente hier handvaten voor gaan en willen geven. En dat alle stappen of stapjes helpen, ieder naar vermogen. En wij roepen hierbij de wethouder ook op om dit gesprek met de wijken te blijven voeren met een open houding. Zoek de verbinding met onze inwoners en sta open voor ideeën die aangedragen worden.

En dat geldt ook de kleinere stappen die te nemen zijn, stappen die ook in de rest van de gemeente al haalbaar zijn  zoals isolatie maar ook de hybride oplossingen die er zijn. Neem onze inwoners mee in de mogelijkheden en help ze verder. We kunnen nu als stad al zoveel doen om de eerste stappen te maken.  Een mooi voorbeeld uit de gemeente Den Haag die met verschillende teams de wijken in gaat met informatie op maat over isoleren, subsidies, toegang tot financiering en mooi combi-deals om woningen te isoleren.

Door op deze manier onze inwoners te benaderen en verder te helpen kunnen we ervoor zorgen dat we elke inwoner van Assen stapje voor stapje mee krijgen in deze transitie.

Voorzitter, elke vijf jaar wordt de warmtevisie herzien. Laten we hier ook met een open houding instaan, hou de ogen en oren open als het gaat om nieuwe technieken en/of oplossingen en indien er andere kansen zich voordoen dan hoeven we wat ons betreft geen vijf jaar te wachten. 

Tot slot voorzitter. Nog langer wachten, nadenken en hopen dat de techniek ons inhaalt is wat ons betreft onverantwoord. We moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen.

Tot zover.

Bouke Weening
Fractievoorzitter

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten