Door Bouke Weening

Warmtevisie

Onze bijdrage over Transitievisie Warmte Assen bij de besluitvormende raadsvergadering op 18 maart 2021

 

Voorzitter,

We hebben vorige week een lang en uitvoerig debat gevoerd over de warmtevisie. Vele aspecten zijn aan bod gekomen. Maar voorzitter, voor ons gevoel is er toch een deel wat onderbelicht blijft, ook in de discussie met en onder onze inwoners. Dat is de zorg die wij dragen voor de schepping.

Vorige week noemde ik het al, we hebben deze aarde te leen. En als je iets leent dan laat je het goed, als het een beetje kan beter achter voor de volgende gebruiker. En dat is de uitdaging die we de komende tijd hebben. De warmtevisie is hier maar een klein onderdeel van. En voorzitter, ik zou heel graag hier tegen al onze inwoners roepen: het kost u niks, u gaat er niks van voelen, we lossen het voor u op. Maar zo simpel is het niet. Het is een opgave waar we met zijn allen voor staan en we moeten ons allemaal gaan aanpassen.

Voorzitter, we horen de zorgen uit de buurt. En we kunnen niks anders dan onderkennen dat er iets niet goed is gegaan in de communicatie met onze inwoners. Dit kan aan de zendende kant liggen, maar ook aan de ontvangende kant. Wat ons betreft zit de waarheid in het midden. Nergens in de stukken lezen we dat er sprake is van dwang. En dit is vorige week ook door het college bevestigd. Wat jammer dat dit nu juist zo nadrukkelijk uitgemeten wordt in Kloosterveen, terwijl het echt niet klopt. Het is een transparante en open visie waar juist vele oplossingsrichtingen mogelijk zijn.

We stellen vanavond een voorkeursvariant vast waarna we tijdens de wijkuitvoeringsplannen samen met onze inwoners aan de slag gaan. VZ, nogmaals de oproep aan het college: Blijf in gesprek, met een open houding openstaande voor de ideeën van onze inwoners. En VZ, alle kleine stappen die we samen met onze inwoners maken zijn welkom. Daarbij moeten we ook opmerken VZ dat er zijn ook al heel veel inwoners van onze mooie gemeente die zelf aan de slag zijn.

Dat brengt ons op het volgende punt.
Want naast de Lariks en Kloosterveen geldt dezelfde uitdaging voor de rest van de stad. En ook hier kunnen alle kleine beetjes helpen. Een vaak ondergeschoven kindje hierbij is isolatie, voor oudere woningen een belangrijke eerste stap.  Vorige week haalden we al even ons idee aan van de isolatiebrigades zoals die ook in Den Haag aan de gang zijn, teams die wijk ingaan om onze inwoners zeer concreet en op maat te helpen. En deze variant lijkt ons ook goed toepasbaar in bv Kloosterveen. Straat voor straat, buurt voor buurt, VVE voor VVE bij langs gaan, gewapend met alle benodigde info, subsidieregelingen, warmteleningen, aanbiedingen van onze plaatselijke ondernemers enzovoort. Alle info om samen met onze inwoners in gesprek te gaan en de eerste stappen te zetten. We zijn benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt.

Lijkt ons ook een mooie oplossing om zelfs in Corona tijd echt in gesprek te gaan, met elkaar.

Bouke Weening
Fractievoorzitter

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten