ChristenUnie Assen

Kies voor de ander

Op woensdag 21 maart 2018 waren de Gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie werd de grootste partij in Assen. We zijn dankbaar dat zoveel Assenaren hebben gekozen voor de ander! Relevant in een tijd waarin individualisering toeneemt en meer mensen dan ooit zich eenzaam voelen. Juist nu blijft de ChristenUnie dichtbij haar bron: de Bijbel. En volgen we Jezus na in wie de liefde volmaakt is geworden.

Wij hebben visie en hoop voor de toekomst. We kijken niet alleen naar vandaag, maar ook naar morgen. Daarom tonen we lef en durven we keuzes te maken. Kiezen we voor optimale ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in Assen. Voor goede zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. En voor volle inzet op duurzame energie. We zoeken naar het beste voor de hele stad en willen tegenstellingen overbruggen. De ChristenUnie heeft het welzijn van alle Assenaren voor ogen. 

Dank voor je stem, bedankt voor het vertrouwen! Wil je u met ons in contact komen, klik hier. Want samenleven, dat doen we met elkaar.

Hartelijke groet, fractie ChristenUnie Assen:

Bert Wienen
Bouke Weening
Tjerk Medemblik
Lian Heijs-Eisses
Cor Staal
Rien Jongman (plaatsvervangend raadslid)