Kies voor de ander

Kies voor de schepping

Wij leven op een prachtig geschapen aarde en vanuit onze christelijke overtuiging vinden wij dat wij hier goed voor moeten zorgen. Wij gunnen toekomstige generaties dat zij net als wij kunnen genieten van deze aarde. Daarom willen wij haar niet uitputten door meer te vragen dan zij kan bieden. ChristenUnie Assen zet dan ook vol in op duurzaamheid en de transitie naar duurzame energie. Dat vraagt een forse investering van ons allemaal. 

Als overheid kunnen wij dat niet alleen. En gelukkig hoeft dat ook niet. Wij zien steeds vaker initiatieven vanuit de samenleving zelf, samen met private partijen en de overheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit diverse bewonersinitiatieven voor woningisolatie en het opwekken van duurzame energie. Een ander voorbeeld is een appartementencomplex dat een grootschalige energierenovatie ondergaat door een vernieuwende financieringsvorm die in Assen is ontwikkeld. Dit is een belangrijke doorbraak op het gebied van ‘objectgebonden financiering’ door Verenigingen van Eigenaren. En goed voorbeeld doet volgen.

Onze ambitie is dat de gemeente Assen ook zelf het goede voorbeeld geeft. Door zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, energieneutraal bouwen etc. 

Het is goed dat het steeds eenvoudiger wordt om zelf energie op te wekken. De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers om zelf duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Voor grootschalige energieopwekking staan wat de ChristenUnie betreft alle opties (windmolens, geothermie en zonneparken) open. Onderzoek moet uitwijzen wat het best past bij Assen.

Goed zorgen voor de aarde vraagt ook dat we afval zoveel mogelijk hergebruiken. Wij willen van afval naar grondstof. 

Het Duurzaamheidscentrum in Assen is een mooi uithangbord voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Veel scholieren, kinderen en hun ouders bezoeken dit centrum. In de komende periode wil de ChristenUnie investeren in het gebied rondom het Duurzaamheidscentrum. We willen de kinderboerderij moderniseren, het moet dé plek worden waar kinderen leren omgaan met dieren en ontdekken waar hun voedsel vandaan komt. Zo leren ze al jong wat duurzaam en gezond eten is. 

Een duurzame samenleving is gebaat bij een duurzame economie. Een economie die niet is gericht op winst en ‘meer’, maar een economie die de samenleving ondersteunt. 

Dit is wat wij willen:  

  • Duurzaamheid wordt in alle beleidsstukken en bouwvoornemens opgenomen.
  • De (wijk)gebouwen van de gemeente worden verder verduurzaamd.
  • Initiatieven ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten (zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken) worden gestimuleerd door bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen. Initiatieven vanuit het duurzaamheidsfonds worden gecontinueerd en aangevuld.
  • In het kader van duurzaamheid, geluidsoverlast en fijnstofuitstoot pleit de ChristenUnie voor een beperking van de maximumsnelheid op de A28 rondom Assen naar 100 km per uur.
  • De ChristenUnie wil dat in nieuwe woonwijken, zoals Kloosterveen voortaan alleen nog gasloos gebouwd gaat worden.
  • De ChristenUnie wil de meest duurzame projecten (ontwikkelaars en particulieren) voorrang geven bij de uitgifte van woningbouwgrond.
  • Er komen meer faciliteiten voor het opladen van elektrische auto’s en fietsen.
Bouke Weening
Fractievoorzitter
Alle standpunten