Kies voor de ander

Kies voor krachtige wijken

De wijken en vooral het samenleven in de wijken, is een belangrijk thema voor de ChristenUnie. Leefbare wijken worden gevormd door wijkbewoners die initiatief nemen. Daarbij heeft de ChristenUnie ook de omliggende dorpen en buurtschappen voor ogen die onder de gemeente Assen vallen, namelijk Anreep, De Haar, Graswijk, Loon, Rhee, Schieven, Ter Aard, Ubbena, Witten, Zeijerveen en Zeijerveld. 

In leefbare wijken vinden wij het groenonderhoud een belangrijk punt. Het nieuwe maaibeleid heeft ervoor gezorgd dat op sommige plekken het gras hoog groeit. Wij willen het maaibeleid op een aantal punten aanpassen: bij ingangen van de wijken, in en rondom de binnenstad moet het gras frequenter gemaaid worden.

De gemeente staat open voor initiatieven van inwoners en ondernemers. De gemeente denkt mee, en is soms zelf aanjager van nieuwe initiatieven die de Asser samenleving dienen. Als er verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan inwoners en maatschappelijke instellingen, dan helpt de gemeente om dat op een goede manier te realiseren. Daarbij benut de gemeente onder andere het potentieel aan vrijwilligers. 

Inwoners van Assen worden actief betrokken bij de veiligheid op straat en in de wijk. Wij hechten aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt in de wijk en aan diens coördinerende taak naar de buurtteams en de gemeente toe om problemen in de wijk te signaleren en gezamenlijk aan te pakken. 

Onderdeel van de leefbaarheid van de stad is dat inwoners van Assen kunnen genieten van sport. De gemeente Assen heeft de sportvoorzieningen goed op orde. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan individuele en/of teamsporten. Daarom kiezen wij ervoor om te investeren in breedtesport.

Ook cultureel heeft Assen veel te bieden. In de afgelopen jaren is met succes gewerkt aan het realiseren van het culturele hart waarin verschillende culturele instellingen samenwerken. De ChristenUnie subsidieert liever activiteiten dan gebouwen. Wij willen de komende periode stimuleren dat allerhande culturele activiteiten zoals muzieklessen, bandjes, handenarbeid en dans worden ondergebracht in scholen, Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) en andere voorzieningen. Zo gaat cultuur ook in de wijken veel meer leven. De ChristenUnie zet ook in op meer culturele activiteiten in de binnenstad. Bandjes, culturele instellingen, (muziek)verenigingen en orkesten, dans-, musical- en theatergroepen worden actief benaderd om zich in de binnenstad te presenteren op dagen waarop veel publiek wordt verwacht in de stad. Dat komt de levendigheid in de binnenstad ten goede en voor de verenigingen is het een mooie kans om zich te promoten. Om dit te realiseren is een nieuw cultuurbeleidskader nodig. 

Assen is een mooie stad met een rijke historie. Het culturele erfgoed van Assen verdient dan ook aandacht en bescherming. Met partijen als het Drents Archief, de Stichting Noorderbegraafplaats Assen en de Asser Historische Vereniging worden vrijwilligers ondersteund die een bijdrage willen leveren aan het in stand houden van het erfgoed in Assen. 

Dit is wat wij willen:

  • Mijn Buurt Assen en Buurtbemiddeling worden voortgezet.
  • Benut wijkgebouwen, MFA’s en scholen voor het aanbieden van goedkope leslocaties voor allerhande culturele activiteiten.
  • Daag culturele instellingen en verenigingen (bijvoorbeeld via een financiële prikkel) uit om het verschil te maken in de wijk, om minderheden, eenzamen en ouderen te betrekken bij culturele activiteiten.
  • Assen ontwikkelt een visie op het behoud van erfgoed.
  • Begraven in Assen blijft betaalbaar. De komende periode zet de ChristenUnie daarom in op het verlagen van de grafkosten door de groenvoorziening bij de Boskamp onder te brengen bij de gemeente. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor een natuurbegraafplaats in de gemeente Assen.
  • Inwoners van Assen worden betrokken bij veiligheid. Daarom worden de WhatsApp buurtpreventiegroepen en Burgernet voortgezet.
Tjerk Medemblik
Raadslid
Alle standpunten